กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน Smart Office On Tablet
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2
You are here: กิจกรรม


  
         เพื่อตอบสนองการบริการสำหรับลูกค้า ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริหารจัดการ ภายใต้นโยบาย
"One Tablet One Person" เพื่อมุ่งเน้นการติดต่อประสานงานที่มีคุณภาพและแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายช่าง
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายขาย ฝ่ายช่าง ตลอดจนฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว
ในการรับเรื่องหรือแม้แต่ การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ให้เกิดความรวดเร็ว และตอบสนองการใช้งาน
        ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า หากเลื่อกใช้สินค้าหรือบริการจากเราแล้ว จะได้รับแต่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 
 

Joomlart