แพทย์ เตือน T25 ไม่เหมาะกับทุกคน
You are here: ข่าวสาร แพทย์ เตือน T25 ไม่เหมาะกับทุกคน

แพทย์ เตือน T25 ไม่เหมาะกับทุกคน

อีเมล พิมพ์ PDF

สสจ.แพร่ เตือน การแบบ T25 ไม่เหมาะกับทุกคน เสี่ยง ข้อเสื่อม แนะ วอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง

 


นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัจจุบันการออกกำลังกายแบบ T25 มีคนหันมาสนใจมากขึ้น แต่การออกกำลังกายแบบ T25 ก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้เล่น เพราะจะทำให้ข้อเสื่อม เนื่องจากการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมนี้ จะมีท่าการเต้นที่ค่อนข้างเร็วและต่อเนื่องเป็นเวลา 25 นาที ซึ่งจะต่างจากการเต้นแอโรบิค ที่มีการไล่ท่าตามลำดับจากเบาไปหาหนัก ดังนั้น โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับผู้เล่นที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน อายุระหว่าง 18-40 ปี และต้องไม่มีโรคประจำตัว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวต่อว่า ผู้ที่จะออกกำลังกายด้วยโปรแกรมนี้ ควรตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจความพร้อมของร่างกาย หรือ ควรเริ่มออกกำลังกาย เช่น การเดินอย่างช้าๆ เพื่อปรับสภาพของร่างกายก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะหากสภาพร่างกายไม่พร้อม แล้วมาออกกำลังกายด้วย โปรแกรม T25 นี้ทันที อาจเสี่ยงทำให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ หรือ ข้อเสื่อม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไม่ควรออกกำลังกายด้วยโปรแกรม T25

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวด้วยว่า โปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 อาจไม่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มทุกวัย ในการออกกำลังกายให้เกิดความปลอดภัย โดยผู้ออกกำลังกายจะต้องรู้ข้อจำกัดของตนเองด้วย เพื่อจะได้ไม่บาดเจ็บ และการออกกำลังกาย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้น จึงควรมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อให้การออกกำลังกายเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา : http://campus.sanook.com/1373037/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-t25-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99/

Joomlart