เกี่ยวกับเรา
Please wait while JT SlideShow is loading images...
00
You are here: เกี่ยวกับเรา 

           บริษัทฯ เริ่มเปิดกิจการเมื่อปี 2536 จากกลุ่มช่างเทคนิคที่ซ่อมเครื่องมือและบำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรมที่มีประสบการณ์มารวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการ
ด้านเครื่องมือทันตกรรมแก่หน่วยงานของรัฐและทันตแพทย์ทั่วไป โดยได้ขยายทีมงานในแต่ละแผนกเพื่อรองรับการผลิต และการจัดจำหน่ายในแต่ละแผนก เพื่อรองรับการผลิตและ
การให้บริการ ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

          ก้าวสู่ปีที่ 18 อย่างมั่นคงสำหรับการก่อตั้งกิจการ ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการเป็นสำคัญ จนได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001, ISO 13485 พร้อมทั้ง
มอก.เลขที่ 1122 - 2546  เพราะเราคำนึงเสมอว่า สินค้าทุกชิ้นต้องอยู่ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการผลิต


 

 

Joomlart